Edens-
Efter generalforsamlingen og kaffen vil Karin Meyer Nielsen fra Pæoneksperten, berette og vise billeder om den smukke planteslægt Paeonia.  
 
Haveselskabet Odense Afdeling
 
Ordinær Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2014 kl. 19.00
Kold College, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S
 
Dagsorden:
 
Velkomst.
 
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Godkendelse af regnskab for 2013 og afdelingens budget for 2014.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 
På valg er:
Helle Rask (modtager genvalg)
Inge Jespersen (modtager genvalg)
Lynge Roed (modtager genvalg)
Marie-Louise Veber Paustian (modtager genvalg)
 
Suppleanter:
Jørgen Garbøl (modtager genv alg)
Helle Wichmann Madsen (modtager genvalg)
Aina Lind-Hansen (modtager genvalg)
Leif Markvart (modtager ikke genvalg)
Lise Schondel (modtager ikke genvalg)
 
6. Indkomne forslag.
 
7. Evt.
Haveselskabet Odense Afdeling
 
Ordinær Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2014 kl. 19.00
Kold College, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S
 
Dagsorden:
 
Velkomst.
 
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Godkendelse af regnskab for 2013 og afdelingens budget for 2014.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 
På valg er:
Helle Rask (modtager genvalg)
Inge Jespersen (modtager genvalg)
Lynge Roed (modtager genvalg)
Marie-Louise Veber Paustian (modtager genvalg)
 
Suppleanter:
Jørgen Garbøl (modtager genv alg)
Helle Wichmann Madsen (modtager genvalg)
Aina Lind-Hansen (modtager genvalg)
Leif Markvart (modtager ikke genvalg)
Lise Schondel (modtager ikke genvalg)
 
6. Indkomne forslag.
 
7. Evt.

Ordinær generalforsamling tirsdag den 23. februar 2016 kl. 19- 21.30 på Kold College, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

Velkomst

 

Pkt. 1            Valg af dirigent                

 

Pkt. 2            Formandens beretning

 

Pkt. 3            Godkendelse af det reviderede regnskab for 2015

 

Pkt. 4            Forelæggelse af afdelingens budget for 2016 til orientering

 

Pkt. 5            Valg af medlemmer til bestyrelsen for 2 år

                      På valg er:

Marie-Louise Paustian, villig til genvalg

                      Helle Rask, genopstiller ikke

                      Inge Jespersen, genopstiller ikke

 

                                           

Pkt. 6            Valg af suppleanter til bestyrelsen for 1 år

                      På valg er:

                      Dorthe Møller, villig til genvalg

                      Birgit Espersen, villig til genvalg

                      Jørgen Garbøl, villig til genvalg

                      Dagny Andersen, genopstiller ikke

                                           

Pkt. 7            Valg af revisor

 

Pkt. 8            Indkomne forslag

 

Pkt. 9            Eventuelt     

 

 

Kaffe

 

 

Foredrag med dejlige billeder om den smukke planteslægt Paeonia ved Karin Meyer Nielsen fra Pæoneksperten

HAVESELSKABET - Odense Afdeling
Lav din egen hjemmeside med mono.net